Tjänster

Redaktionellt innehåll som gör dig lätt att tycka om

&Torberger är ett företag som framställer marknadsföringsmaterial med hjälp av ett klassiskt redaktionellt arbetssätt. För presentationen använder vi dels nyhetsmediernas direkta, raka, snabba berättarstil, dels klassisk och modern dramaturgi à la Hollywood.

Det redaktionella arbetssättet sätter alltid mottagarens intressen och behov i första rummet: därför strävar vi alltid efter att förstå vad dina kunder vill och behöver innan vi väljer vad vi berättar och hur vi gör det. Genom detta skapar vi relevans i ditt budskap.
För att i nästa steg stegra mottagarens intresse och knyta ett band till denne, använder vi dramaturgiska grepp i berättandet.
På så sätt förtjänar vi löpande dina produkters eller tjänsters plats i människors referensvärld.

Vi producerar

Intresseväckande Relationsbyggande Säljstöttande
Nyhetstexter Kundtidningar Vitböcker / White papers
Nyhetsbrev Personaltidningar Produktöversikter
Pressmeddelanden Intervjuer Broschyrer
Material för kampanjer i sociala medier Talarevent Guidande texter
Manus för ljud, film och tal
Intygande artiklar
Referenscase
Guidande texter


Och: vi gör det både på svenska och engelska.