&Nyckelkompetenser

Spetsig kompetens för vassa kommunikationsinsatser

&Torberger samlar medarbetare som är specialister inom kommunikation och marknadsföring. Utöver medarbetarna har vi ett bra kontaktnät där vi hittar specialister på det vi inte kan själva.
Målet är att kunna tillföra våra kunder smal kompetens de inte ständigt har behov av, och därför inte kan prioritera att upprätthålla själva.

De kärnkompetenser vi har och ständigt jobbar för att vidareutveckla är:

Journalistiskt skrivande

Rappt, rakt och relevant. När journalister skriver kommer det viktigaste först, och utan omsvep. Rätt typ av texter för mycket information på webben, för pressmeddelanden, i produktblad och tidningar bland annat.

Reportage & intervjuer

En annan form av journalistiskt berättande som drar åt det skönlitterära. Här är det inte viktigast först som är grundregeln, utan snarare förändringen från första till sista raden – som en bra film, eller bok. Ett utmärkt sätt att presentera människor, platser, situationer, händelser och upplevelser när du vill ha mer kontext och skapa förståelse för bakgrund och sammanhang. Fungerar både på webben och i tryck, i tidningar, broschyrer, årsberättelser bland annat.

Copywriting

Reklamtexter – copy – är en texttyp som skiljer sig mycket från de journalistiska texttyperna. När de ska redovisa, ska copyn påverka. När journalistiska texter ska vara (närmast) identitetslösa, ska copyn förmedla en tydlig bild av avsändaren.
Copywriting handlar inte heller bara om att skriva. Det tillhör också copywriterns uppgift att i samarbete med övriga arbetsgruppen komma på en idé om hur något ska berättas, och delvis vad som berättas. Alltså att komma på en reklamidé, kanske ett helt koncept.
Ibland slutar det med en bildlösning, helt utan text.

Webbcopy

En typ av texter som ställer speciella krav är texter för webben. Dessa – webbcopy – har två typer av målgrupper: människor och maskiner. För samtidigt som webbcopyn ska göra samma jobb som all annan copy för mänskliga läsare, måste webbcopyn dessutom traktera sökmotorerna med deras diet. Det handlar om nyckelord, rubriker och annat som gör dina texter synliga hos Google, Bing och andra sökmotorer.

Manus

Vi arbetar gärna med manus, framför allt för infomercials och mer dokumentära typer av film. Arbetet inleds vanligtvis med intervjuer och annan research i ämnet, sedan följer synopsis och manusutkast, innan ett slutgiltigt manus finns färdigt.
När det handlar om infomercials med medarbetare blir manus vanligtvis bara ett slags skelett som ger fokus och avgränsning: i filmen intervjuas sedan medarbetarna, som svarar med sina egna ord och formuleringar.
Vi har erfarenhet av hela manusarbetet, intervjuer framför kameran samt av att vara en del i produktionsteamet.

Redaktörskap

Utanför publicistiska företag är redaktören ofta en underskattad och förbisedd roll. Tyvärr: duktiga redaktörer är ryggraden på framgångsrika publikationer. Det är de som skapar konsekvens, säkrar kvaliteten, kontrollerar och ifrågasätter, guidar, röjer väg, pushar, bollar, smickrar … allt det där skribenter och formgivare behöver för att kunna glänsa.
Vi kan både erbjuda våra tjänster som redaktörer direkt och coacha era interna medarbetare till bättre redaktörskap.

Projektledning

Som projektledare tillför vi lång och varierad erfarenhet av att arbeta med framställningen av olika typer av kommunikationsenheter, från innehåll för sociala medier till komplexa och omfattande tidningar, webbplatser och vitböcker. Vi har en redan etablerad struktur för olika typer av produktioner och ett nätverk med specialister som kan tillföra det innehåll, design, video, ljud och annat som behövs i projektet. Detta gör vår startsträcka kort och bidrar till att vi kan producera material som skapar större effekt.

Talarevent & seminarier

Våra medarbetare har lång erfarenhet av att anordna talarevent av olika typ och storlek, från små intima och avslappnade tillfällen, till stora event med utländska talare. Fokus har normalt varit trender och kunskap.
Vi kan bidra till hela eller delar av planeringen och genomförandet av eventet, från talar- och lokalbokning, via marknadsföring och förberedelser, till utvärdering.

Nyhetsbrev