Produkter

&Torberger producerar hela eller delar av din:

• E-postmarknadsföring
Vi kan efter behov producera innehåll till nyhetsbrev, baserat på material som redan finns i din organisation (till exempel i en kundtidning) eller självständigt efter ramar som du sätter.
Vi kan också producera själva nyhetsbrevet, antingen i den form och det program du redan har valt eller från början. Vi har lång erfarenhet av att jobba i Apsis och Mailchimp.
När vi gör detta, blir varje utskick (utan extra kostnad) ett test där vi provar olika tilltal, rubriker, bilder, layouter och annat för att maximera nyhetsbrevets eller e-brevets effekt på dina affärsmål.

• Redaktionellt innehåll
Vi har lång erfarenhet från både dagspress- och tidskriftsproduktion, både på papper och elektroniskt. Det innebär att vi är vana att sätta oss in i olika verksamhetsområden och att förstå vad mottagarna av ett visst innehåll har för intressen och önskemål.
Vi levererar regelbundet innehåll till ett flertal kunder idag, både i form av enskilda artiklar och bloggposter och i form av större produktioner av tryckta och elektroniska tidningar och magasin.

• Webbplatsinnehåll
På webben jobbar vi med text, bild och grafik för både statiska webbsidor och för bloggar. Vi arbetar regelbundet med material för kampanjer i sociala medier (främst Facebook), med native-artiklar, pressmeddelanden och andra typer av innehåll.

• Webbplatser
Tillsammans med olika partner hjälper vi företag att ta fram webbplatser i WordPress. Vår roll i sådana projekt har varit som ansvariga för den övergripande kommunikationen, innehållsansvariga och projektledande.

• Copy
Vi har levererat olika typer av copy till alltifrån små teknik-startups till stora fordonstillverkare.
Både på svenska och engelska.

• Produktöversikter
Vill du ha en produktöversikt som känns lika lockande som ett magasin? Då kan vi hjälpa dig.

• Broschyrer
Inga problem.

• Säljmaterial
Naturligtvis.