Kategorier
Video Webb

Premiärvideo med landslagsstjärnan Ester Wikström – Grafiska Företagen &Torberger

När vi fick i uppdrag av Grafiska Företagen att intervjua landslagsspelaren Ester Wikström för medlemstidningen passade vi på att göra ett kort videoinslag av det hela också.
Se inslaget här.

På &Torberger har vi ambitionen att göra så kompletta leveranser som möjligt. Ligger det nära till hands att addera något värdefullt, så gör vi gärna det.

Därför har vi på sistone jobbat en hel del med att lägga till ljud till de artiklar vi producerar åt våra kunder. Självklart är artikeln den stora delen i vår leverans, men om vi kan klippa ner intervjuinspelningen till några korta radio-citat som vår kund kan lägga till en artikel online eller använda för att sprida artikeln på olika sociala plattformar, så gör vi gärna det.

Premiär med Ester

Häromdagen intervjuade vi Ester Wikström, grafisk designer och medlem i Sveriges yrkeslandslag som tävlar i Yrkes-VM i Abu Dhabi i mitten av oktober. Då tog vi ett steg till och gjorde en kortare video-intervju med Ester.

Videon har Grafiska Företagen publicerat online i olika kanaler. Vi har också sett till att Ester fått videon, förstås.

Heja Ester!

Kategorier
Print Tidning

Innehåll till medlemstidningen – Grafiska Företagen &Torberger

Till det kommande numret av Grafiska Företagens medlemstidning Print & Packaging, årets andra, har &Torberger levererat redaktörstjänster, artiklar till temablocket samt två artiklar om “kompetensförsörjning”.

Uppdraget omfattade utlägg av artiklar på &Torbergers medarbetare och externa partner, löpande kontakt med skribenter, intag, kvalitetssäkring samt en kontrollerad leverans av allt innehåll till rätt kontakt hos uppdragsgivaren.
Senaste gången vi jobbade med medlemstidningen var i januari.

Tidningsomslag Print & Packaging #2-17

Kategorier
Jobb Print Tidning

Medlemstidning för grafiska branschen – Grafiska Företagen &Torberger

”Hitta frilansjournalisterna, lägg ut jobben, se till att de blir vad de ska och leverera hela paketet redigerat och klart till oss.”
Det var uppdraget när Per Torberger hoppade in som vikarierande redaktör för Grafiska Företagens medlemstidning Print & Packaging i januari.

Tidningen kommer ut fyra gånger per år och riktar sig i första hand till arbetsgivarförbundets medlemmar. Denna gång var temat ”digital transformation” och storytelling, två ämnen som ligger mig varmt om hjärtat.

Väl förberett uppdrag

Redaktionen på Grafiska Företagen – kommunikationschef Maria Wikström och kommunikatör Sofia Wahlgren – hade redan satt innehållet och tänkt ut ett antal intervjupersoner när jag tog över som redaktör, men när några av dessa föll bort blev det mitt jobb också att hitta nya personer att prata med.

Rätt kompetens i nätverket

Vid sidan av Peter Johansson här på &Torberger fick några av de frilansjournalister vi återkommande jobbar med skriva för detta nummer av tidningen.
Även för en medlemstidning som detta handlar om, påverkar det trovärdigheten mycket (och tempot, stilen med mera) att ha flera olika skribenter i en tidning. Och det är inga problem att ha byline vid alla texter, något som annars kan bli lite fånigt när det är samma skribent rätt igenom.

Rutinerade textproducenter kapar ledtider

Viktigt som redaktör är att ha koll på både bevakningsområdet, målgruppen och det redaktionella konceptet. Du måste kunna förstå vad som är en bra nyhet för mottagarna och du måste kunna se när en text blir för ytlig eller för komplicerad.
Tack vare lång erfarenhet av att producera både text och form för tryck, kan vi på &Torberger leverera material med hög standard även i format, skrivregler och andra mindre uppenbara faktorer. Till exempel skickar vi gärna texter som kan importeras i Indesign färdigtypograferade, något som spar layoutaren en hel del tid. Vi följer också språkregler, vilket underlättar för redaktörer och språkgranskare.

print-packaging-1-2017-omslag
Per Torberger var redaktör för medlemstidningen Print & Packagings första utgåva 2017.
Kategorier
Tidning

Konsten att skydda sig mot disruption – Teknikföretagen &Torberger

I bransch efter bransch forsar digitaliseringen fram: effekterna blir nya företag, nya tjänster – och resterna av dem som inte klarade vågorna.
För Teknikföretagens medlemstidning t: skriver Per Torberger om hur några svenska storföretag surfar på digitaliseringsvågen för att slippa disrupteras.

ABB och Husqvarna

Intervjuade i artikeln är Petra Sundström på Husqvarna, Peter Löfgren på ABB och forskaren Christian Sundström på Chalmers och Ratio.
De två företagen verkar båda ligga långt fram i sina digitaliseringssträvanden, men de har valt två helt olika metoder för att hantera risken att bli omkörd av små uppstickare.

Läs hela artikeln i magasin t: nr 1 2017.