Kategorier
Tidning Webb

Intervjureportage med Anna Felländer om artificiell intelligens – Teknikföretagen

Anna Felländer foto Erik Thor
Anna Felländer står i korsningen mellan forskning, politik och näringsliv och arbetar med både jätteföretag och små uppstartsföretag. Foto: Erik Thor

 

Artificiell skalar snabbt. Därför riskerar inbyggda småfel att snabbt blir stora problem, något som hotar inte bara den som äger den aktuella artificiella intelligensen, utan tekniken som helhet. Det handlar om förtroende. 

Nyligen intervjuade jag digitaliseringsekonomen Anna Felländer för Teknikföretagens tidning t:. Felländer har jobbat på regeringskansliet, varit chefekonom på Swedbank, hon är gästforskare på Handels och knuten som forskare till KTH, hon sitter i flera styrelser för uppstartsbolag och rådger stora företag som konsult hos Boston Consulting Group.

Att intervjua henne var ingen dans på rosor: hon är så otroligt kunnig och hoppar snabbt mellan olika perspektiv och ämnen, så det gäller att hänga med. Det gjorde jag nog inte, men tack vare bandspelaren gick det ändå att reda ut allt i efterhand.

Jag tycker att det var extremt intressant att höra om de utmaningar artificiell intelligens innebär för de flesta företag, i större eller mindre utsträckning. Anna Felländer lyckades också väldigt bra tydliggöra hur och hur snabbt det kan gå fel när en parallell intelligens skalar upp så snabbt som AI gör.

Nu är artikeln publicerad: läs om AI, etik och vad som krävs för att teknik och medborgare ska gå i takt med varandra framöver. 

Kategorier
Print Tidning

Innehåll till medlemstidningen – Grafiska Företagen &Torberger

Till det kommande numret av Grafiska Företagens medlemstidning Print & Packaging, årets andra, har &Torberger levererat redaktörstjänster, artiklar till temablocket samt två artiklar om “kompetensförsörjning”.

Uppdraget omfattade utlägg av artiklar på &Torbergers medarbetare och externa partner, löpande kontakt med skribenter, intag, kvalitetssäkring samt en kontrollerad leverans av allt innehåll till rätt kontakt hos uppdragsgivaren.
Senaste gången vi jobbade med medlemstidningen var i januari.

Tidningsomslag Print & Packaging #2-17

Kategorier
Jobb Print Tidning

Medlemstidning för grafiska branschen – Grafiska Företagen &Torberger

”Hitta frilansjournalisterna, lägg ut jobben, se till att de blir vad de ska och leverera hela paketet redigerat och klart till oss.”
Det var uppdraget när Per Torberger hoppade in som vikarierande redaktör för Grafiska Företagens medlemstidning Print & Packaging i januari.

Tidningen kommer ut fyra gånger per år och riktar sig i första hand till arbetsgivarförbundets medlemmar. Denna gång var temat ”digital transformation” och storytelling, två ämnen som ligger mig varmt om hjärtat.

Väl förberett uppdrag

Redaktionen på Grafiska Företagen – kommunikationschef Maria Wikström och kommunikatör Sofia Wahlgren – hade redan satt innehållet och tänkt ut ett antal intervjupersoner när jag tog över som redaktör, men när några av dessa föll bort blev det mitt jobb också att hitta nya personer att prata med.

Rätt kompetens i nätverket

Vid sidan av Peter Johansson här på &Torberger fick några av de frilansjournalister vi återkommande jobbar med skriva för detta nummer av tidningen.
Även för en medlemstidning som detta handlar om, påverkar det trovärdigheten mycket (och tempot, stilen med mera) att ha flera olika skribenter i en tidning. Och det är inga problem att ha byline vid alla texter, något som annars kan bli lite fånigt när det är samma skribent rätt igenom.

Rutinerade textproducenter kapar ledtider

Viktigt som redaktör är att ha koll på både bevakningsområdet, målgruppen och det redaktionella konceptet. Du måste kunna förstå vad som är en bra nyhet för mottagarna och du måste kunna se när en text blir för ytlig eller för komplicerad.
Tack vare lång erfarenhet av att producera både text och form för tryck, kan vi på &Torberger leverera material med hög standard även i format, skrivregler och andra mindre uppenbara faktorer. Till exempel skickar vi gärna texter som kan importeras i Indesign färdigtypograferade, något som spar layoutaren en hel del tid. Vi följer också språkregler, vilket underlättar för redaktörer och språkgranskare.

print-packaging-1-2017-omslag
Per Torberger var redaktör för medlemstidningen Print & Packagings första utgåva 2017.
Kategorier
Tidning

Konsten att skydda sig mot disruption – Teknikföretagen &Torberger

I bransch efter bransch forsar digitaliseringen fram: effekterna blir nya företag, nya tjänster – och resterna av dem som inte klarade vågorna.
För Teknikföretagens medlemstidning t: skriver Per Torberger om hur några svenska storföretag surfar på digitaliseringsvågen för att slippa disrupteras.

ABB och Husqvarna

Intervjuade i artikeln är Petra Sundström på Husqvarna, Peter Löfgren på ABB och forskaren Christian Sundström på Chalmers och Ratio.
De två företagen verkar båda ligga långt fram i sina digitaliseringssträvanden, men de har valt två helt olika metoder för att hantera risken att bli omkörd av små uppstickare.

Läs hela artikeln i magasin t: nr 1 2017.